Medarbejdere

Der er primært ansat medarbejdere med socialfaglig baggrund. Sundhedsfaglige opgaver løses af medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer.

Medarbejderne bliver løbende opdateret med relevant efteruddannelse samt tema- og kursusdage i forhold til de opgaver, der løses omkring brugergruppen.

Den primære tilgang i arbejdet med borgerne er KRAP – (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Alle medarbejdere har været på KRAP uddannelse, derudover har medarbejderne relevant efteruddannelse i neuropædagogik, arbejde med senhjerneskadet, autismepilot, ADHD problematikker og lign.

Sidst opdateret: 09.06.2018