Rundt om Albo

Bofællesskabet Albo tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85, i henhold til den enkelte borgers § 141 handleplan.

Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 21.00 og i weekender i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 21.00. Tidsrummet, hvor støtte kan ydes, tilpasses dog løbendebrugernes behov.

Borgerne har derudover mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i aften og nattetimerne fra kl. 22 til kl. 07.00 via en åben telefonlinje (servicekald-ordning), som kan køre ud ved behov.

Bofællesskabet Albo yder:

  • Støtte, hjælp og vejledning til struktur på hverdagen, rengøring, personlig pleje, indkøb, tøjvask, samtaler, post og økonomi
  • Hjælp og støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fælles madlavningog spisning samt socialt samvær
  • Hjælp og vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud
  • Hjælp og støtte til fritids- og kulturliv

Bofællesskabet Albo er pt. normeret til 11 beboere.

Sidst opdateret: 09.06.2018