Borger/pårørendesamarbejde

Bofællesskabet Albo lægger vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sker via samtaler med den enkelte borger.

Én gang månedligt afholdes der møde i de to grupper. Her tales der blandt andet om ting der er sket, ting der skal ske, der laves madplaner, aftales oplevelser og meget andet.

Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Pårørende er altid velkomne på Albo.

Én gang årligt, omkring december, er der et fælles arrangement med pårørende.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger / pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgere på alle tilbuddene. 
Find mere information og referater via linket her.

Sidst opdateret: 16.08.2018